Imieniny obchodzi: Edyta, Edmund, Anatol   Dzisiaj jest poniedziałek, 20 listopada 2017 r.

 

Strona główna
Aktualności
Stowarzyszenia
Dokumenty
Galeria
Kontakt
 
 
 
Projekt dofinansowany
z PO FIO 2011

Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego rozpoczął swoją formalną działalność dnia 15.05.2003r.
Związek tworzą Stowarzyszenia Abstynenckie z Lęborka, Człuchowa, Starogardu Gdańskiego, Kolincza, Tczewa, Malborka, Kwidzyna, Władysławowa, Czerska, Sztumu.

Niektóre Stowarzyszenia w swojej działalności mają staż kilkunasto-letni. W/w miejscowościach Stowarzyszenia te zorganizowały i zrealizowały wiele zadań i programów z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to między innymi: Festyny, Spartakiady, Biegi, Rajdy Piesze i Samochodowe, Obozy Rehabilitacyjno – Terapeutyczne, Dni Trzeźwości, Spływy Kajakowe, Wycieczki Autokarowe, Piesze i Rowerowe.
Stowarzyszenia prowadzą również spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na terenach szkół i swoich siedzib, prowadzą grupy dziecięce i młodzieżowe oraz świetlice socjoterapeutyczne.
Organizują czas dla rodzin, w których jest problem alkoholowy i są między innymi zorganizowaną formą rehabilitacji społecznej dla osób po leczeniu odwykowym. Rehabilitacji, która ma na celu doprowadzenie ludzi i ich rodzin do pełnej trzeźwości i autonomii funkcjonalnej oraz bytowej.
Nieodzownym ogniwem tej rehabilitacji jest praca ludzi i ich rodzin na rzecz środowiska lokalnego.
Stowarzyszenia prowadzą bardzo ścisłą ewidencję swoich członków, ich udziału w poszczególnych grupach oraz osiąganej przez nich abstynencji.
W skali Województwa jest to ok. 500 członków, co wraz z rodzinami jest ok. 1800 osobowe środowisko abstynenckie (nie licząc dalszej rodziny oraz najbliższe otoczenie). Odnotowują również jako dokonania pozytywne zaistniałe zmiany w życiu, jak na przykład podjęcie pracy, powrót do rodziny, podjęcie nauki. Należy również dodać duży potencjał w zakresie tworzenia wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego, w którym występują problemy alkoholowe. Członkowie Związku zaangażowani w sprawach prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przepracowali wiele roboczogodzin społecznie dla dobra naszego Województwa.

Uzyskiwanie trzeźwości, często również zintegrowanie rodziny, powodują niejako samoczynnie zmiany sposobu wartościowania człowieka, jego celów doraźnych jak i życiowych.
Szczególne znaczenie mają u nas działania integrujące rodziny. Zmiany w zakresie wartościowania celów u ludzi rozpoczynających abstynencję są widoczne we wszystkich wymiarach życia: materialnych – gdzie jest to łatwo dostrzegalne, wychowawczych – i tu jest potrzebny czas na naukę, gdyż wychowaniu podlega w zasadzie cała rodzina oraz w wymiarze duchowym.
Podczas nauki życia w trzeźwości w naszych Stowarzyszeniach jedną z zasad jest zmiana tradycji i obyczajów przez eliminację z nich alkoholu, przy pozostawieniu – wręcz pielęgnacji – pozostałych elementów normalnego życia. Takim przykładem mogą być tradycyjne spotkania wigilijne, wielkanocne, obchody rocznicowe i inne. W czasie tych uroczystości biorą udział całe rodziny wraz z dziećmi, często z udziałem osoby duchownej. Te uroczyste, tradycyjne spotkania są przeżyciem szczególnie dla dzieci, często powodują, że to właśnie dzieci stają się w domu strażnikami trzeźwości, a autorytet rodziców wyraźnie rośnie.
Cechą charakterystyczną działań Stowarzyszenia jest zapewnienie człowiekowi przekraczającemu próg swoistego “mini – środowiska” wsparcia, które jest dla niego bardzo ważnym elementem. Jest wiele powodów, aby pielęgnować pracę tego “filtra” przed zetknięciem z otaczającą nas rzeczywistością. Jednym z nich to niemożliwość zmiany otaczającej rzeczywistości człowieka chorego i jego rodziny a także niemożliwość dania gwarancji dobrego funkcjonowania w dotychczasowym otoczeniu, które nie zostało zmienione. I to wszystko stwarza konieczność poszerzenia środowisk abstynenckich, które będą w sposób mądry, racjonalny uczyły człowieka i jego rodzinę, jak radzić sobie z problemami alkoholowymi, nie zmieniając miejsca zamieszkania, pracy.

Związek na bazie doświadczeń wypracowanych przez Stowarzyszenia będzie umacniał i poszerzał środowiska abstynenckie, aby przez to społeczeństwo naszego Województwa stało się bardziej odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za wychowanie dzieci i młodzieży.